Hargita Megye Tanácsa megbízásából kiadja a Hargita Népe Lapkiadó. 

Kiadóvezető: Lőrincz Csaba Levente  

Felelős szerkesztő: Orbán Ferenc

Lapszámunk munkatársai: András Zsuzsi, Berszán-Árus Csilla,  Damó Zsolt, Kozma Mária, Sarány Orsolya, Szilágyi Katalin, Vitos Dorottya

A mi szakácsunk: Szőcs Előd

Fotó: Balázs Árpád, Szigeti Vajk István, Veres Nándor 

Olvasószerkesztő: Benedek-Székedy Sándor,  Szatmári Cecília

Dizájn: Szőcs Veres Imola

Tördelés: Kelemen Dóra  

Szerkesztőség: 530102 Csíkszereda, Temesvári sugárút 4. Tel.: 0366–100156

Nyomda: ALUTUS Rt., Csíkszereda · ISSN: 2734-6277  ISSN-L: 2734-6277